fritzoe-eiendom

Grinda

Grinda er et skogsområde langs E18 i Larvik. Området er på 200 dekar, og ligger i kommunale og fylkeskommunale planer som et fremtidig næringsområde. En liten del av området er bebygd med industribygninger og resten er skog og et nedlagt deponi. 

Totalareal

200 daa

Status

Under utvikling

KONTAKT OSS


Linda Brathagen
Markeds- og utviklingsdirektør

Telefon
+47 909 91 005

Send e-post
lb@fritzoeeiendom.no