fritzoe-eiendom

SELSKAPET

Fritzøe Eiendom er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik kommune. Vi utvikler og skaper nye arenaer for trivsel og samhold, alltid med tradisjon og nyskapning hånd i hånd. Vi tar ansvar for en sunn byutvikling i vårt distrikt.

HISTORIEN

Fritzøe Eiendom er et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS, og er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik.
Etter omfattende reguleringsprosesser har Fritzøe Eiendom langt på vei lykkes med å utvikle de gamle industribygningene i Hammerdalen til attraktive arenaer for vekst og trivsel innen en lang rekke ulike virksomheter.

Logo

BÆREKRAFT

Fritzøe Eiendom har en lang tradisjon for å tenke bærekraft og utvikle bærekraftige prosjekter. I Hammerdalen har vi jobbet med bærekraft lenge før begrepet dukket opp på dagsorden. KONTAKT FRITZØE EIENDOM

Vi holder til i 4. etasje på Sanden 1

NYHETER

1