fritzoe-eiendom

Saggården

Saggården er et område som ligger mellom jernbanelinjen i øst, Farriselva i vest og Stavernsveien i sør. Området er regulert til bolig og næring, og det første næringsprosjektet SAGA er nå under bygging med ferdigstillelse desember 2024. 

Resterende området er i dag parkeringsplass, men er planlagt utviklet som bolig langs elvebredden og næringsbebyggelse i feltene mot toglinjen. 

Totalareal

Ca. 16 daa

Status

Under utvikling

KONTAKT OSS


Hedda Johannessen
Salg- og markedssjef

Telefon
+47 920 24 392

Send e-post
hj@fritzoeeiendom.no