fritzoe-eiendom

Saggården

Saggården blir i dag benyttet som parkeringsplass, og ligger mellom jernbanelinjen i øst, Farriselva i vest og Stavernsveien i sør. Området er regulert til bolig og næring, og videreutvikling av området er satt i et langsiktig perspektiv.

Totalareal

Ca. 16 daa

Status

Under utvikling

KONTAKT OSS


Hedda Johannessen
Salg- og markedssjef

Telefon
+47 920 24 392

Send e-post
hj@fritzoeeiendom.no