fritzoe-eiendom

Fritzøe Eiendom inn i norgestoppen!

For oss i Fritzøe Eiendom er det svært viktig med fornøyde leietakere. Vi har mange leietakere fordelt over flere bygg og ulike selskaper.

For å få oversikt over, og bevissthet over hva våre leietakere er fornøyd med og hva de eventuelt savner, har vi fått NEMEET til å utføre en undersøkelse for oss.
Vi ønsker hele tiden å bli bedre på det vi gjør, og med en slik undersøkelse får vi avdekket vårt forbedringspotensiale.

Med 92% svarrespons er vi både ydmye og stolte over å kunne presentere resultatene som bekrefter at vi har lojale og tilfredse leietakere, noe vi syntes er hyggelig i et marked med gode konkurrenter.

Morten Olaisen, daglig leder i NEMEET som gjennomfører undersøkelsen uttaler følgende om undersøkelsen:
Larviks-baserte Fritzøe Eiendom, som eier og utvikler Hammerdalen, er av landets beste utleiere. Det viser tall fra Norsk Leietakerindeks, som måler leietakertilfredshet hos en lang rekke av landets ledende utleiere av næringseiendom.

– Fritzøe Eiendom får en total score på 84. Det plasserer dem helt i norgestoppen. Den endelige fasiten får vi først når alle målinger er ferdig i november, men en slik score vil de fleste år gi en god pallplass, sier Morten Olaisen, daglig leder i NEMEET som gjennomfører undersøkelsene.

Hammerdalen er en av landets eldste industriområder. Fritzøe Eiendom har siden åttitallet konvertert de gamle industribyggene til et moderne bolig- og næringssentrum. De har også bygget og integrert mye ny bygningsmasse.

– Mye av byens sjel ligger her langs elven. Vi føler et stort ansvar i å forvalte dette ordentlig. Det skal være godt både å bo- og å jobber her, sier adm. direktør i Fritzøe Eiendom, Petter Falkgård Andersen .

– Dette området har alle forutsetninger for å være en unik bydel. Fjorden, elven, historien og beliggenheten i forhold til resten av Larvik, gir mange muligheter, utdyper salgs –og markedsansvarlig Hedda Johannessen.

Undersøkelsen avdekker også hvorfor leietakerne er så fornøyde.
– Fritzøe Eiendom scorer høyt på alt som er viktig. De er flinke til daglig oppfølging og service, de er gode til å tilpasse seg kundenes behov og de har et bunnsolid image. Ord som “ryddig”, “profesjonell”, “seriøs”, men også “innovativ” går igjen blant leietakerne, avslutter Olaisen.