fritzoe-eiendom

BÆREKRAFT

Fritzøe Eiendom har en lang tradisjon for å tenke bærekraft og utvikle bærekraftige prosjekter. Ikke fordi vi har måtte, men fordi det har vært kloke valg.
Fritzøe Eiendom AS skal være en eiendomsutvikler/-forvalter som tar klare miljøhensyn og vil påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Vi skal ta vare på bygninger og materiell og forhindre forurensning / belastning på det ytre miljø. Vi ønsker å være et selskap med miljømerket Miljøfyrtårn for å vise våre miljøambisjoner til nåværende leietakere og for å være attraktiv for fremtidige leietakere.

Fritzøe Eiendom AS skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet.


VISSTE DU...

at hvis alle nordmenn sletter 1 til 2 e-poster hver, hadde vi spart like mye strøm som trengs for å lade én million smarttelefoner?