fritzoe-eiendom

Transformasjon av 5000 kvm mølle til moderne kontorer

I Mølla Syd transformeres 5000 kvm mellager og pakkeri til moderne kontorlokaler for ABAX. Med dette prosjektet er nå hele den gamle møllebygningen rehabilitert og tatt i bruk.

Den gamle teglsteinsfasaden på Pakkeriet bevares både innvendig og utvendig. Det er etablert nye etasjeskiller og tilført et nytt areal mot vest i glass og aluminium. Prosjektet inkluderer også et nytt stort auditorium binder det nordre og søndre delen av bygget sammen. Uteområdet mellom Mølla og Sliperiet vil også bli bedtydelig oppgradert.

Arbeidet ble påbegynt januar 2018 og ferdigstilles oktober 2019. PV arkitekter har tegnet bygget, mens Helge Klyve AS er koordinerende entrepenør.