fritzoe-eiendom

Vi bygger i Sverige

Da har vi tatt første spadetak for vår grønne logistikksatsing i Nässjö. For vårt søsterselskap CEOS Fritzøe AB, skal vi bygge nytt logistikksenter. Bygget er et kombinasjonsbygg på 22 700 kvm med kontor, lager og produksjonsareal. Bygget skal sertifiseres som Breeam Excellent og vil stå ferdig i april 2024.

For vårt søsterselskap CEOS Fritzøe AB, skal vi bygge nytt logistikksenter. Bygget er et kombinasjonsbygg på 22 700 kvm med kontor, lager og produksjonsareal. Bygget skal sertifiseres som Breeam very good og vil stå ferdig i april 2024.