fritzoe-eiendom

MILJØ

Fritzøe Eiendom jobber kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.

Disse miljøaspektene har vi spesielt fokus på:

  • Utvikle nye miljøsertifiserte prosjekter
  • Alle nye prosjekter skal ha en egen tilpasset miljøambisjon
  • Benytte ny teknologi i driftsfasen for å redusere energibruk, avfall og matsvinn
  • Videreutvikle Hammeren Fjernvarme til å levere mer grønn energi -også utover egne prosjekter
  • Etterstrebe størst mulig grad av gjenbruk i alle rehabilitering-og ombyggingsprosjekter
  • Høyt fokus på grønne og blå strukturer i uterom
  • Høy arealeffektivitet, sambruk og delingsøkonomi som felles møterom, kantiner, kaffemaskiner, printere, fellesrom, ekstra soverom til leie etc.
  • Videreutvikle grønne mobilitetsløsninger som el-bilpool, bydelssykler, el-billading og kajakkdeling

Miljøet i fokus

Vi er Miljøfyrtårn og medlem i Grønn Byggallianse

Bærekraftig transport

Elbil og gratis elsykler til utlån

Grønn energi i alle rom

Egenprodusert fjernvarme

Produsert energi siste 12 måneder

Forbrukt energi siste 12 måneder

Energioverskudd målt i antall leiligheter