fritzoe-eiendom

ØKONOMI

Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal være trygge på at vi har et bevisst forhold til miljø og bærekraft. Vår ambisjon er at dette skal skape felles attraksjonskraft og lønnsomhet.

Delingsøkonomi

Fokus på høy arealeffektivitet, sambruk og deling av møterom, kaffemaskiner, fellesrom, printere etc.

Teknologi

Benytte ny teknologi for å redusere energibruk, avfall og svinn

Hammerdalen Fjernvarme

Videreutvikle og levere mer grønn ernergi - også utover egne prosjekter