fritzoe-eiendom

SOSIAL

I Fritzøe Eiendom er vi opptatt av å fremme inkludering, samarbeid og hindre utenforskap i alle rom og plasser hvor vi er representert.

Vi skal:

  • Sette menneskelige behov i sentrum i utvikling av uterom og inne rom
  • Skape tilhørighet; nabolagsutvikling, skape gode fysiske og sosiale møteplasser
  • Tilstrebe sosial rettferdighet og like livssjanser for alle
  • Etterstrebe respekt, tillit og trygghet som basis for alle våre prosjekter og forhold
  • Legger til rette for kommunikasjon, interaksjon, deltakelse og samarbeid med beboere, leietakere, besøkende og brukere av våre områder

Sosiale møteplasser

Utvikle gode fysiske og sosiale møteplasser

Skape tilhørighet

Aktiv nabolagsutvikling og interaksjon mellom alle som bruker våre områder

Sosial rettferdighet

Sette menneskelige behov i sentrum av all utvikling